Số 33, Ngõ 68 Ngọc Thụy
Long Biên - Hà Nội

Sáng : 8h30 đến 12h00
Chiều: 13h30 đến 18h00

Viettel: 038.494.6666
Mobifone: 0901.535.333

vdutechcom@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng bộ phát Wifi 4G Huawei B310 - 32 user

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 1: Kết nối với wifi của thiết bị

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

- Tên và mật khẩu wifi mặc định phía dưới thân máy

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 2: Dùng trình duyệt web (IE, Chrome, Firefox, ...) truy cập vào đại chỉ 192.168.8.1

-->Chọn bágina web

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 3: Gốc trên bên phải thay đổi ngôn ngũ thành tiếng anh

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 4: Login vào thiết bị với tài khoản admin/admin

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

-->Tại bản Note hiện ra chọn Later

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 5: Vào phần Settings

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 6: Trong giao diện Settings chọn mục WLAN --> WLAN basic Settings

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

Bước 7: Đổi tên và mật khẩu tại mục SSID và WPA Pre-Shared key

Huawei B310 - Hướng dẫn đổi mật khẩu Wifi 4G

(Lưu ý: Tên không có ký tự đặt biệt, không có dấu; Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

Hỗ trợ trực tuyến