Số 33, Ngõ 68 Ngọc Thụy
Long Biên - Hà Nội

Sáng : 8h30 đến 12h00
Chiều: 13h30 đến 18h00

Viettel: 038.494.6666
Mobifone: 0901.535.333

vdutechcom@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng bộ phát Wifi 4G Alcatel MW40

*** Tên và mật khẩu mặc định được in phía sau nắp lưng:

*** Hướng dẫn thay đổi tên wifi và mật khẩu :

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến