Số 33, Ngõ 68 Ngọc Thụy
Long Biên - Hà Nội

Sáng : 8h30 đến 12h00
Chiều: 13h30 đến 18h00

Viettel: 038.494.6666
Mobifone: 0901.535.333

vdutechcom@gmail.com

Ổ cứng - HDD - Thẻ nhớ

1,150,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Seagate 500Gb SATA3

Mua ngay
1,250,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 1Tb

Mua ngay
1,750,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 2Tb

Mua ngay
2,650,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 3Tb

Mua ngay
3,550,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng Seagate Skyhawk Surveillance 4Tb

Mua ngay
450,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng Seagate 250Gb Sata3

Mua ngay
1,150,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance 1Tb

Mua ngay
1,650,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance 2Tb

Mua ngay
2,150,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance 3Tb

Mua ngay
3,350,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance 4Tb

Mua ngay
5,250,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Toshiba Surveillance 5Tb

Mua ngay
11,550,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 10Tb

Mua ngay
7,850,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 8Tb SATA3

Mua ngay
5,950,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 6Tb SATA3

Mua ngay
3,650,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 4Tb SATA3

Mua ngay
2,750,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 3Tb SATA3

Mua ngay
1,850,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 2Tb SATA3

Mua ngay
1,350,000 vnd
Liên hệ

Ổ cứng HDD Western Purple 1Tb SATA3

Mua ngay
Hỗ trợ trực tuyến